Projeler

Bu sayfada üzerine çalıştığım projeleri görebilirsiniz.

Araştırma Alanları

 • Kanatlı Besleme
 • Mikrobiyoloji
 • Yem İşleme
 • Fermantasyon

Araştırma Projeleri

 • Fermente Edilmiş Vişne İç Çekirdeğinin Etlik Piliçlere Etkileri

  Fermente Edilmiş Vişne İç Çekirdeğinin Etlik Piliçlere Etkileri

  Aspergillus niger ile Fermente Edilmiş Vişne (Prunus cerasus) İç Çekirdeğinin Etlik Piliçlerde Performans, Sindirilebilirlik, Bağışıklık, Bağırsak Escherichia coli Düzeyi, Karkas ve Et Kalite Özelliklerine Etkileri

  Vişne (Prunus cerasus L.) gülgiller (Rosaceae) familyasına ait çekirdekli bir meyvedir. Dünya genelinde 1.3 milyon ton vişne üretimine ulaşılan günümüzde Türkiye 182 bin ton vişne hasadıyla üretim sıralamasında ilk üç ülke arasında yer almaktadır. Vişne hasat edildikten sonra fabrikalara getirilip çekirdek ayırıcı makinelerden geçirilerek çekirdekleri ayrılmaktadır. Vişnenin sulu kısmı işlenerek ticari ürün edilmekteyken çekirdekleri atık ürün olarak değerlendirilmektedir. Bu durum işletme için ek bir maliyete ve genel anlamda çevre kirliliğine neden olmaktadır. Vişne iç çekirdeği %30.4 protein, %17.6 ham yağ, %3.2 ham kül ve %9.5 ham selüloz içermekte olup kanatlı hayvan beslemede değerlendirilebilecek bir yem ham maddesi konumundadır. Buna ilaveten vişne çekirdeği yüksek düzeyde lizin (%5.28) içermesine karşın, metiyonin, treonin ve triptofan bakımından oldukça fakirdir. Yem hammaddeleri, yan ve atık ürünlerin protein, amino asit, yağ, mineral madde ve vitamin içeriklerinin artırılmasında fermantasyon yöntemi kullanılabilmektedir. Aspergillus niger fermentasyon yönteminde kullanılabilecek kolay üreyebilen filamentli bir fungus türüdür. Bu projeyle vişne iç çekirdeği A. niger ile işlenerek protein oranı artırılabilecek, selüloz oranı düşürülerek sindirilebilirliği artırılabilecek ve fungusların üretebileceği amino asitlerle birlikte dengeli bir amino asit kompozisyonu oluşturularak kanatlı hayvan beslemeye yeni bir yem ham maddesi kazandırılabilecektir.