Filter by type:

Sort by year:

Nutritional Changes of Sour Cherry (Prunus cerasus) Kernel Subjected to Aspergillus niger Solid-state Fermentation

Dergi Makalesi
Emrah GÜNGÖR, Aydın ALTOP, Ergin ÖZTÜRK, Güray ERENER
GÜNGÖR, E., ALTOP, A., ÖZTÜRK, E., & ERENER, G. (2017). Nutritional Changes of Sour Cherry (Prunus cerasus) Kernel Subjected to Aspergillus niger Solid-state Fermentation. ISO 690

Özet

This study was carried out to investigate the effects of Aspergillus niger solid-state fermentation on main nutritional content of cherry (Prunus cerasus) kernel. Three Aspergillus niger strains (ATCC 52172, ATCC 200345, ATCC 9142) were used in this study. Cherry kernels were analyzed for crude protein (CP), total ash (TA), total fat (TF), crude  fiber (CF), nitrogen free extract (NFE), neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber (ADF) before and after fermentation to see nutritional change. CP level of the sour cherry increased by 14.1% and reached up to 41.66% from 27.56%. Fungal fermentation changed also TA, TF, CF, NFE, NDF, ADF contents of cherry kernel. These results suggest that solid-state fermentation with Aspergillus niger can be used for utilization nutritional properties of cherry kernels to make having potential in animal nutrition.

Nutritional Status of Cherry (Prunus cerasus) Seed Kernels Biodegraded with Aspergillus niger Cultures

Konferans Bildirisi
Emrah GÜNGÖR, Aydın ALTOP, Ergin ÖZTÜRK, Güray ERENER

Özet

The study was conducted to determine the effects of fungal solid state fermentation on nutritional properties of cherry (Prunus cerasus) seed kernels. Three Aspergillus niger strain (ATCC 9142, ATCC 200345, ATCC 52172) were used in this study. Before and after of fermentation, crude protein (CP), total ash (TA), total fat (TF), crude fiber (CF), nitrogen free extract (NFE), neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), acid detergent lignin (ADL) content of cherry seed kernels were determined to evaluate its nutritional status. Fungal fermentation increased CP content of cherry seed kernels from 27.52% to 41.66%, increased TA content from 2.60% to 7.89% and changed TF, CF, NFE, NDF, ADF, ADL content. These results suggest that solid state fermentation with Aspergillus niger can be used for utilization nutritional properties of cherry seed kernels to make having potential in animal
nutrition.

Yumurta ve Piliç Eti Kalitesi-Hayvan Besleme İlişkisi

Konferans Bildirisi
Ergin ÖZTÜRK, Emrah GÜNGÖR

Özet

Sağlıklı ve dengeli beslenme için içerdiği amino asitler, yağ asitleri, vitaminler, mineraller ve diğer besin maddelerince dengeli olmasının yanı sıra sindirim ve emilimlerinin yüksek olması nedeniyle de
yumurta ve tavuk eti insan beslenmesinde en önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. Yumurta ve tavuk etinin kalitesi karma yemi oluşturan hammaddeler ve özellikle değişik amaçlarla kullanılan katkı
maddelerinden etkilenebilmektedir. Karma yemlerde kullanılan hammaddeler ile katkı maddelerinin yumurta ve tavuk etine ne düzeyde geçebildiği, olumlu veya olumsuz etkilerinin neler olabildiği
bilim çevreleri ve tüketicilerde merak konusu olmuştur. Dolayısıyla bu derlemede yumurta ve tavuk etinin ürün kalitesi ve gıda güvenliği bakımından hammaddeler ve özellikle son yıllarda tartışma konusu
olan yem katkı maddelerinden ne düzeyde etkilenebildiği, güncel ve bilimsel verilerle açıklanmaya çalışılmıştır.

Katı Kültür Fermentasyonu Uygulanan Yem Hammaddelerinin Kanatlı Beslemede Kullanılabilirliği

Konferans Bildirisi
Aydın ALTOP, Emrah GÜNGÖR, Güray ERENER

Özet

Kanatlı hayvan rasyonlarının temelini oluşturan bazı yem hammaddelerinin beslemeyi engelleyici maddeler içermeleri (tripsin inhibitörü, lektinler ve globulinler) yanında besin madde içeriklerinin yetersiz oluşları da kanatlı hayvan beslemede kullanımlarını sınırlandırmaktadır. Bu olumsuzlukların giderilmesi ve daha zengin besin madde içeriğine sahip rasyon bilesenleri elde etmek amacıyla bu materyallere ısıl işlem, enzim ile parçalama ve kimyasallarla muamele uygulanmaktadır. Bu işlemlerden baska söz konusu hammadde, yan ve atık ürünlerin besinsel kompozisyonunu geliştirmek ve içerdikleri antibesinsel faktörleri elemine etmek amacıyla mikroorganizmalarla (fungus ve bakteri) fermentasyon uygulaması da gittikçe yaygınlaşmaktadır. Fermentasyon yöntemi substratlardaki serbest su  miktarlarına göre sıvı ve katı kültür fermentasyon olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Katı kültür fermentasyonu  tarımsal artıkların değerlendirilmesinde sıvı fermentasyona göre daha avantajlı görülmektedir. Katı kültür yönteminde özellikle fungusların kullanılması yem hammaddesi ile yan ve atık ürünlerin besinsel kompozisyonunu iyileştirmesi, tanen miktarının düşürülmesi, selülozlu yapıların yıkılması ve antibesinsel unsurların giderilmesi açısından ümitvari sonuçlar elde edilmiştir. Bu derlemede katı kültür fermentasyonuna tabi tutulan yem/yem hammaddeleri ile tarımsal yan ve atık ürünlerin besinsel kompozisyondaki değişimler ve kanatlı hayvan beslemede kullanılabilirlikleri üzerine bilgiler verilmeye çalışılmıştır.

 

 

Kanatlı Beslemede Okratoksin A Tehlikesi

Dergi Makalesi
Emrah GÜNGÖR, Aydın ALTOP, Güray ERENER

Özet

Okratoksin A, toprak patojeni olan bazı Aspergillus ve Penicillium çeşitlerinin ürünler üzerinde gelişmeleri sonucu ortaya çıkan toksik etkili bir maddedir. Bu toksin maddenin hayvanlar tarafından tüketilmesi sonucunda hastalıklar ve ölümler görülebilmektedir. Karma yem hammaddelerinin üretim, hasat ve depolama işlemleri sırasında kolayca oluşabilen okratoksin A, yem ve yem hammaddelerinde bulunuş oranları itibariyle dünya ve ülkemiz açısından tehlike oluşturmaktadır. Okratoksin A ayrıca hayvansal dokulara geçerek insan sağlığı için de risk oluşturmaktadır. İnsanlarda böbrek ve üreme organlarında olumsuzluklara neden olan okratoksin A’nın olumsuz etkilerini giderici birçok yöntem bulunmaktadır. Bu derlemede okratoksin A’nın yemlerde bulunuşu, kanatlı hayvanlara etkileri, dokulara geçiş oranı ve zararlı etkilerini hafifletici önlemler özetlenmiştir.